آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

پرداخت در محل

در حال حاظر پرداخت در محل فقط برای مشتریان تبریز فعال می باشد. ما در حال فراهم کردن بستری هستیم تا تمام کاربران و مشتریان در سرتاسر ایران بتوانند از این امکانات نهایت استفاده را بکنند.